יום ג', יג’ בתמוז תשע”ט
דף הבית הייחודיות שלנו גלריה מרחבי כיתות חדר מורים יצירת קשר

יחודיות בית הספר "עם שאינו יודע את עברו, ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל"/ יגאל אלון ייחודיות בית ספרית "מסורת של מצוינות ישראלית מצמיחה עתי"ד". ערכים תרבות ישראלית ייחודיות הפרט דעת אנו מאמינים שדור המעמיק את ידיעותיו על עברו, מורשתו וערכיו יבנה זהות ישראלית יהודית ברורה בהווה ויפעל לטיפוח עתידו. ייחודיות ביה"ס חושפת בפני התלמידים את מורשתנו ותרבותנו על גווניה, תוך שמירה על ערכים אנושיים, דמוקרטיים וזהות ישראלית יהודית. לצד ערכי התרבות הישראלית והיהודית המטפחת את תחושת הגאווה והשייכות לנו כבני אדם וכקבוצת לאום. אנו מאמינים ביכולת ובייחודיות של הפרט להיות מעורב, יוזם, תורם הקונה ומקנה דעת -מצוינות אישית וחברתית אשר יסללו את דרכו לעבר המאה ה-21.