יום ג', כב’ בסיון תשע”ט
דף הבית הייחודיות שלנו גלריה מרחבי כיתות חדר מורים יצירת קשר

אליפות הסייבר תתקיים במתכונת דומה לזו בה התקיימה בשנה שעברה.נתחיל בשלבי אימון ואחרי חופשות החגים (חופשת חנוכה וחופשת החורף) תתקיים התחרות עצמה. להלן שלבי התחרות הבית ספרית: שלבשלבים בקודמנקיתאריכיםדגשיםאימונים1-100פתיחהי"א בכסלו תשע"ז 11/12/2016שלבים זהים לשלבי האימון של שנה שעברההתלמידים אינם מחויבים לעבור את כל השלבים כדי להגיע לשלבי הגמר, אך מומלץ כי יחזרו על השלבים האחרונים בכל נושא.זמן להשקיע בתלמידי ב – ג שלא מכירים את התחרות משנה שעברה.זה הזמן לוודא התחברות באמצעות מערכת ההזדהות האחידה.101-200פתיחהכ' בכסלו תשע"ז 20/12/2016שלבים שמרבית התלמידים אינם מכירים.שלבי התחרות בנושאים הנלמדים בשלבים אלו יפתחו רק לאחר סיום האימון בכל שלבי אותו נושא.תחרות50 שלבים בנושאים מתוך שלבים 1-100100 שלבים בנושאים מתוך שלבים 101-200י"א בטבת תשע"ז - ו' בשבט תשע"ז 9 בינואר 2017 - 2 בפברואר 2017 בחצות50 השלבים המתייחסים לנושאים שנלמדו בשלבים 1-100 יהיו פתוחים לכלל התלמידים. 100 השלבים המתייחסים לנושאים שנלמדו בשלבים 101-200 יהיו פתוחים לתלמידים שסיימו את האימון באותו נושא.ניתן לחזור ולהשלים את שלבי האימון גם בזמן התחרות.שלבי התחרות בלבד יספרו לצורך העלייה לשלב הגמר.